História edukačných hier – od šachov až po Minecraft a bez Komenského

Tréning či výuka formou hry je na svete už od nepamäti. V tomto článku si predstavíme časovú os významných míľnikov spojených s edukačnými hrami.

“Edukačné hry sú buď tie, ktoré sú zámerne navrhnuté za účelom vzdelávania, alebo tie, ktoré sú určené primárne na zábavu, avšak majú neočakávané vzdelávacie hodnoty. Eduhry sú navrhnuté tak, aby pomáhali ľuďom porozumieť konceptom, učiť sa odborné znalosti a rozvíjať zručnosti pri riešení problémov.”
Voľný preklad zo stránky igi-global.com/dictionary

Edukácia pomocou hier je spätá s ľudstvom od nepamäti. Málokto má ale prehľad o jej histórii. Poďme sa teda pozrieť na časovú os a míľniky spojené s hrami, ktoré presahujú obyčajnú zábavu a snažia sa užívateľov niečo naučiť.


~2000 p.n.l
Go
Jedna z prvých historicky najstarších hier s pridanou edukačnou hodnotou. Go vzniklo na území dnešnej Číny a spopularizovalo sa okolo roku 500 n.l. na Japonských ostrovoch. Ide o abstraktnú strategickú stolovú hru pre dvoch hráčov, v ktorej je cieľom obklopiť väčšie územie na hernej ploche, skôr ako váš súper.


~600 n.l.
Chaturanga
Stará hra pochádzajúca z Indie, ktorá sa neskôr postupnou zmenou pravidiel vyvinula na dnešný šach. Cieľom hry je umiestniť súperovu figúrku kráľa do situácie, kedy je pod priamym útokom a hráč mu nedokáže žiadnym ťahom uniknúť. Podobne ako Go, šach si vyžaduje strategické myslenie a predvídavosť.


1970
Logo
Táto elektronická hračka kombinovala matematiku a programovanie. Využívala pri tom programátorský jazyk s rovnakým menom. Učila hráčov zadávať povely nástroju v tvare korytnačky na kolieskach tak, aby na svojej pohybovej ploche kreslila čiary a rôzne geometrické obrazce.


1971
Oregon Trail
Bola vytvorená začiatkom desaťročia, masívne sa na školách v USA objavila až v roku 1974. Ide o prvú edukačnú hru, ktorú bolo možné kompletne ovládať na virtuálnej obrazovke počítača. Cieľom jej autorov bolo naučiť žiakov americkú geografiu a históriu tým, že hráč viedol svoju „virtuálnu rodinu“ v roku 1800 naprieč divokou americkou krajinou. Išlo o zážitkové učenie. Žiaci si na vlastných chybách mohli skúsiť manažment zásob, počítanie, násobenie, rozhodovanie a zvažovanie rizík. Na svoju dobu bola však určite zaujímavá aj samotná práca s počítačom v školských učebniach. Objektívne nešlo o veľmi zábavnú hru, posúdiť to môže každý čitateľ sám, jej modernejšia verzia je k dispozícii online a úplne zadarmo.


1982
Where in the World is Carmen Sandiego?
Táto hra označuje míľnik presunu zo školy k domácemu učeniu. Carmen Sandiego prinútila hráčov prenasledovať zlodejov po celom svete. Dávala im popritom náhodne vybrané geografické otázky. Titul je považovaný za jednu z prvých „zábavných“ vzdelávacích hier. Carmen Sandiego sa stala viac ako len postavou.V západnom svete je aj kultúrnou ikonou, ktorá priniesla ďalšie herné pokračovania a dokonca aj televíznu show. (Najnovšie animovaný seriál na Netflixe a hra vytvorená v spolupráci s Google Earth.)


1990
SimCity a Civilization
Obe tieto strategické hry zažili úspech v období pred popularizáciou internetu, ale aj po nej. Zahrňovali plánovanie a manažment zložitých systémov. SimCity a jeho pokračovatelia napríklad doteraz inšpiruje mladých a nádejných urbanistov či architektov. Oba tituly majú v dnešnej dobe svoje moderné verzie.


1998
Star Wars: Droidworks
Nástup komercializácie edugamingu. Hra v ktorej sa vytvárali roboti učila prírodovedné predmety. Ich stavbou sa kombinovali rôzne funkcie – pásy na prekonanie nerovných povrchov alebo ruky na manipulovanie predmetmi. Herné úrovne deťom predostierali rôzne logické hádanky súvisiace s gravitáciou, magnetizmom a inými matematickými, fyzikálnymi či chemickými javmi. So „značkovosťou“ (svet Hviezdnych vojen) sa do vzdelávaco-herného vývoja dokázalo vyčleniť viac rozpočtu, čím sa zvýšila aj ich produkčná hodnota a v neposlednom rade aj popularita.


2011
Minecraft
Novodobým Goliášom edukačných hier je Minecraft. Deti sa v ňom môžu naučiť čokoľvek, pokiaľ si niekto nájde čas a vytvorí pre to vlastnú úroveň (level). Má aj „Education edition“, ktorú môžu školy získať za určitých podmienok zadarmo. Okrem aspektov nachádzajúcich sa priamo v hre sa vďaka nej naučilo mnoho detí napríklad spravovať a nastavovať vlastný server a starať sa o komunitu jeho užívateľov.


V tejto časovej línii chýba zmienka o Jánovi Amosovi Komenskom.
Prečo?
Jeho výrok “Škola hrou” totiž nesúvisí s výukovými hrami, ale s divadlom.
“Termín škola hrou popisuje Komenského systém výuky, který nemá nic společného s hraním, jak je často chápáno. Jde o hraní na divadle, kdy si látku děti předříkávaly jako v divadle.”

Citácia z portálu ctidoma.cz

Zdroje:
https://www.youtube.com/watch?v=ORSUg0C8qR8
https://www.stoplusjednicka.cz/skola-hrou-jak-si-predstavoval-komensky-moderni-vzdelavani
https://en.wikipedia.org/wiki/Logo_(programming_language)

Jakub Celušák

Jakub študoval Manažment a Marketing na Univerzite Komenského v Bratislave, zaujíma sa o všetky typy hier (nie len videohry), gamifikáciu a herný dizajn. Ak by vám mal odporučiť nejakú hru, pravdepodobne by to bola nejaká z týchto: Ingress, Portal 2, FTL: Faster than Light, alebo v Česku vyrobená stratégia Original War.

Vĺčata majú nový domov

Impact Games a Vĺčatá sa spájajú pod značkou Impact Games

Náš obsah ďalej nájdete na blogu

gamifactory.eu