+ Plusy
  • Voľnosť a kreativita v stavbe tovární
  • Trénovanie mikro-manažmentu a trpezlivosti
  • Hra zachytáva tému ochrany životného prostredia, ale nevnucuje ju
- Mínusy
  • Zabíjanie a smrť nepriateľov je veľmi grafická
platformy
vek
Kde si môžete hru kúpiť
Good old games

Postavte si raketu a utečte z nebezpečnej planéty v hre Factorio

Strategické myslenie a kreativita je to, čo vyžaduje tvorba funkčnej továrne na konštrukciu rakety, prekážkou však bude znečistenie.

Mikro-manažment, prispôsobovanie stratégie novým métam a zamyslenie sa nad krajinou zničenou ťažkým priemyslom. Tieto tri aspekty spolu so stavbou únikovej rakety, tvoria kľúčový zážitok, na ktorom je titul vystavaný. Čo je cieľom? Opustiť nehostinnú planétu, kde sa nachádzajú obrovské chrobáky, ktoré reagujú agresívne na znečistenie. Tie sa budú snažiť zničiť zdroj tejto pohromy – továreň a jej tvorcu. Súčasťou je aj množstvo dopravných prostriedkov, v ktorých sa dá utiecť a brániť pred nebezpečnou faunou. Jedným z nich je aj vlak, podobne ako v hre Mashinky, kde je nutné postaviť a naprogramovať ho. Dostupná je aj bezplatná verzia na oficiálnej webstránke. Myšlienka tohto projektu začala v garáži s 2 programátormi a 1 grafikom z Čiech.

View post on imgur.com

Prínos pre dieťa:
V úvode hra vysvetľuje základné pravidlá dosť podrobne, ale aj napriek tomu je komplexná a disponuje ohromným množstvom funkcií. Tým pádom je skôr vhodná pre deti, ktoré už majú skúsenosti s hraním počítačových hier.
Dieťa bude vystavené nutnosti pravidelne meniť svoju manažérsku stratégiu a nadobúdať i prispôsobovať sa novému výskumu. Schopnosti efektívneho mikro-manažmentu a trpezlivosť sú kľúčové pre úspešné dokončenie hry.
Priemerný čas hrania je u bežného hráča až 8 hodín denne. V našom článku Koľko času by malo tráviť vaše dieťa za počítačom? nájdete viac informácií ako sa takýmto situáciám vyhnúť.
Nemôžeme opomenúť pre deti nevhodné grafické zobrazenie smrti nepriateľov, ktorí sú plošticiam podobné tvory. Ich porážka je sprevádzaná výbuchom a rozprsknutím vnútorných štiav modrej a zelenej farby. Zároveň je ich príchod ťažké odhadnúť, čím môžu spôsobovať pocit úzkosti.
Čo hra rozvíja:
Matematika a Logika
Mechaniky sú postupným vylepšovaním továrne stále zložitejšie. Keď na začiatku stačilo vyťažiť rudu a vypáliť ju, neskôr už bude nutné skonštruovať elektrické motory a riadiace jednotky pre štart rakety. Na tvorbu potrebných súčiastok je treba minimalizovať priestor a maximalizovať produkciu, čo znamená automatizáciu výroby a pochopenia všetkých možností. Súčasne sa trénuje pamäť, lebo ak si dieťa zapamätá pomery rýchlosti ťažby rudy, následného spracovania a tvorby produktov, ušetrí čas hľadaním týchto informácií. Prepojenie načasovania výrobných liniek, tak aby sa neplytvalo žiadnymi surovinami predstavuje algebrickú výzvu.
Ekologické zmýšľanie
Myšlienka, ktorá bola kľúčová pre tvorcov celého projektu Factorio je, že plne rozvinutý priemysel znečisťuje životné prostredie. Z modrej vody sa stane zelená a cez dym z pecí a elektrární ich skoro nie je vidno. Znečistenie je tiež dôvod prečo miestna fauna chce zničiť továreň, pričom vďaka nej mutuje do silnejších a agresívnejších jedincov.
Stratégia a prispôsobovanie sa novým technológiám
Tak ako sa v skutočnom živote rozširujú hranice poznania a vznikajú nové postupy, aj Factorio oplýva postupným vedným rozmachom. Objavením inovatívneho spôsobu výroby elektriny zo spaľovania uhlia, cez solárne panely až po fúzne reaktory. K dokončeniu rakety je nevyhnutné prejsť všetky zázraky vedy. Dieťa tak využije staré znalosti, výrobné linky a zostrojí nové, efektívnejšie. Plánovanie v tomto merítku rozvíja priestorovú predstavivosť a kreativitu.
Námety na diskusiu:
Recyklácia a konzumný spôsob života
Spýtajte sa svojej ratolesti, či naozaj potrebuje novú hračku, s ktorou sa aj tak nehrá? Diskutujte s dieťaťom o veľkosti a dôležitosti priemyslu, ktorý znečisťuje ovzdušie?
Ťažba, výroba, použitie kovov a pohonných látok
Ak sa dieťaťu podarilo otvoriť možnosť ťažby rudy alebo inej suroviny, spýtajte sa ho, na čo sa používa? Aké predmety v jeho okolí sú vyrobené z týchto materiálov? Kde sa na Slovensku, alebo v zahraničí spracúvajú spomínané suroviny? Podobá sa táto výroba tej v hre a v čom?
Algebra a počítanie
Koľko montážnych staníc treba na výrobu desiatich ozubených koliesok za sekundu? Slovné spojenie “montážna stanica” v tomto prípade môžete nahradiť akoukoľvek inou stavbou v hre. Počet a typ produktu sa dá zmeniť tiež. Takto dieťa privediete k počítaniu postupne zložitejších matematických úkonov – a to celkom dobrovoľne.

Počet hráčov: 1-8

Sandra Vaneková

Sandra študuje na Filozofickej fakulte UK odbor učiteľstvo anglického jazyka a histórie. Je bývalá členka organizácie AISEC, ktorá našla svoje poslanie vo výchove a vzdelávaní žiakov, pričom svoju pozornosť venuje aj tomu ako ho uplatniť mimo školské prostredie.

Vĺčata majú nový domov

Impact Games a Vĺčatá sa spájajú pod značkou Impact Games

Náš obsah ďalej nájdete na blogu

gamifactory.eu