Návod pre rodičov: Ako na výber rodičovského zámku? Tretia časť

V obchode Play je možné nájsť veľké množstvo aplikácií, ktoré sľubujú pomoc s ochranou detí pred nežiadúcim obsahom. Otestovali sme pre vás niektoré z nich.

V prvom a druhom článku o rodičovských zámkoch sme si predstavili niekoľko aplikácií a programov určených pre stolné počítače a notebooky. Teraz sa zameriame na aplikácie rodičovských zámkov pre mobilné zariadenia.V tejto oblasti panuje veľká konkurencia a tak výber zúžime na aplikácie určené primárne pre Android zariadenia, ktoré sú pre užívateľov dostupné v slovenskom jazyku.

 

Google Family Link

Poskytovateľom tohto rodičovského zámku je spoločnosť Google. Aplikácia vyžaduje inštaláciu v zariadení dieťaťa, aj rodiča. Prepojenie funguje na základe vytvorenia detského Google účtu, ktorý je spravovaný účtom rodiča. Pre správnu funkčnosť je nutné, aby bol v detskom zariadení prihlásený výhradne Google účet dieťaťa. 

Po spárovaní je nastavenie pomerne jednoduché, intuitívne a vykonáva sa v zariadení rodiča. Aplikácia neponúka veľa možností prispôsobenia pravidiel. Rodič môže vidieť report činností dieťaťa, teda zoznam spustených aplikácií a čas ich aktivity. Rodičovská kontrola neumožňuje nastaviť časové limity pre používanie aplikácií. Ďalšou funkciou je filtrovanie obsahu na základe predom stanovených kategórií. Manuálne nastavenie filtra je značne obmedzené a samotné filtrovanie obsahu nie je perfektné.

Google Family Link ponúka možnosť vybrať nainštalovanie aplikácie Youtube Kids alebo verzie Youtubu, s filtrovaným obsahom na základe veku. Filtrovanie obsahu je funkčné, ale závisí od označenia cieľovej vekovej skupiny autormi videí, preto nie je stopercentné. Dieťa je informované o tom, ktoré činnosti rodič vidí a v prípade zablokovaných aplikácií, môže požiadať o povolenie na ich stiahnutie.

Aplikácia sa dá zo zariadenia odstrániť len tak, že sa odhlási detský Google účet a k tomu  je potrebné heslo rodiča. Google Family Link je v Google Play dostupný zadarmo.

 

ESET Parental Control

Pre používanie tejto aplikácie sa vyžaduje vytvorenie rodinného účtu- a to buď priamo v aplikácii, alebo na webe. Cez vytvorený účet sa rodič prihlasuje do aplikácie v zariadení dieťaťa, kde sa nastavujú pravidlá používania. Rodič taktiež nastaví PIN, ktorý umožňuje rýchle poskytnutie  povolení. Pre každé z detí, je možné nastaviť iné pravidlá.

Aplikácia ponúka širokú škálu nastavení.A to od zvolenia o akých aktivitách dieťaťa chce byť rodič informovaný, po nastavenie kedy dieťa môže požiadať o výnimku pri zablokovanom obsahu. Ďalej je možné nastaviť povolenia aplikácií a vyhľadávania. Čas používania je možné obmedziť na konkrétne hodiny alebo určiť časový limit na celý deň. Rodič má možnosť nastaviť časový limit na školské dni a víkendy alebo zapnúť režim Prázdniny.

Vhodnosť aplikácií sa vyhodnocuje na základe prideleného vekového limitu v obchode Google Play. ESET Parental Control blokuje sťahovanie tých aplikácií z obchodu Google Play, ktoré nezodpovedajú zadanému veku dieťaťa. Dieťa má možnosť požiadať o povolenie, alebo prísť priamo za rodičom, ktorý aplikáciu schváli zadaním PINu. Pre deti mladšie ako 12 rokov je nedostupná i aplikácia Youtube, keďže narozdiel od Google Family Link nedokáže filtrovať obsah podľa veku.

Filtrovanie webu sa určuje na základe preddefinovaných tematických kategórii, ktoré sú rozdelené podľa odporúčaného veku. A aj keď je možné zostaviť zoznam výnimiek, aplikácia neumožňuje vytvorenie blacklistu. Filter webu nefunguje dokonale. Napríklad spomínaný Youtube je blokovaný aj vo vyhľadávaní, to však neplatí pre jeho mobilnú verziu m.youtube.com. Podobné problémy sa vyskytli i pri vyhľadávaní tém drog, zbraní či alkoholu. 

Aplikácia neumožňuje vrátiť sa z upozornenia o zablokovaní prístupu späť na predchádzajúcu stránku bez toho, aby dieťa zvolilo jednu z ponúkaných možností. Dieťa vidí informácie o tom, aké aktivity môže rodič vidieť a ako sú nastavené pravidlá používania. Rodič má po prihlásení do Rodičovského zobrazenia k dispozícii report činností a času dieťaťa stráveného na zariadení.

Odinštalovanie aplikácie vyžaduje prihlásenie rodiča do Rodičovských nastavení a zvolenie možnosti Odinštalovať. ESET ponúka bezplatnú a Premium verziu rodičovskej kontroly. Premium verzia pre jedno zariadenie stojí 19,90 € na rok. Pri prvom použití je dostupná mesačná skúšobná licencia Premium verzie.

Jana Baluchová

Jana študuje na Masarykovej univerzite v odbore Informačné štúdiá a knihovníctvo. Venuje sa najmä oblasti dát a UX designu, ale cudzie jej nie sú ani témy spojené s EdTechom.