Ktoré hry u detí prebudia záujem o biológiu a priblížia im zložitosť prírody?

Rovnako, ako sa dá o kráse a význame prírody naučiť z dokumentárneho filmu, dokážu to v tejto miere aj niektoré digitálne hry.

Ekológia

Začneme od najširšej oblasti biológie – ekológie. V Shelter sa vžijete do jazvečice a zakúsite krásy aj krutosť prírody. Aj keď hra nie je vyslovene náučná, jej jednoduché spracovanie zanecháva silnú emóciu a sprostredkuje lepšie pochopenie života v divočine. Pre menšie deti zase môže byť zaujímavé vyskúšať si rolu fotografa prírody Snapimals

Mnoho hier sa snaží poukázať na ekologické problémy. O tituloch, ktoré môžu vzbudiť záujem o túto problematiku sme napísali samostatný článok. V dobe písania článku sa už dá vyskúšať aj nová slovenská hra ECO 2050, kde v roli starostu či starostky riadite mesto s čo najmenšou ekologickou stopou.

 

Zvieratá

Nikoho, kto si pamätá mániu okolo Tamagochi, asi neprekvapí, že túžba starať sa o zvieratá sa preniesla aj do počítačového sveta. Deti sa tak učia zodpovednosti a starostlivosti o skutočné domáce zvieratko. Dnešné hry sú samozrejme prepracovanejšie, a dávajú vám napríklad možnosť starať sa o koňa v hre My Horse. Podobných hier o rozličných zvieratách nájdete na mobily pomerne veľa, kvalita sa rôzni, ale mnohé môžete vyskúšať zdarma.

Starostlivosť o jedno zvieratko však niekomu nemusí stačiť. V žánri stratégií preto existuje skupina hier, ktoré simulujú starostlivosť o ZOO. U nás nájdete napríklad recenziu na Wildlife Park 3. Medzi modernejšie hry s rovnakou tématikou patrí Planet Zoo. Tieto hry majú spoločné to, že učia deti o vzťahoch medzi zvieratami, o ich potrebách, prirodzenom habitate a podobne.

 

História života

V podobnom duchu ako staranie sa o ZOO si v hre Jurasic Park Evolution môžete vytvoriť vlastný dino-park. Samozrejme s určitou mierou fantázie, ale nutnosť porozumieť potrebám či biotopom dinosaurov je podobná, ako u dnešných zvierat.

V súvislosti s evolúciou sa veľmi často spomína Spore, ktorej cieľom je evolúcia jednej bunky na medziplanetárnu civilizáciu. Treba však povedať, že tu zďaleka nejde o zachytenie všetkých komplexných aspektov evolúcie, ale skôr o predstavenie základnej myšlienky. Preto má hra z náučného hľadiska význam skôr pre deti na základných školách. Medzi novšími hrami o evolúcii nájdeme napríklad Niche, ktorá učí komplexnejšie pravidlá genetiky, či veľmi zaujímavá Tytoo online, ktorá je priamo určená pre školy. Hráči sa stávajú objaviteľmi na novej planéte, ktorú musia pomocou vedeckých metód naplniť životom. Učiteľ môže triedam vytvárať skupiny a sledovať pokrok žiakov. 

 

Rastliny

Vzťah k rastlinám je nepochybne najvhodnejšie pestovať v prírode, ale hry nám môžu pomôcť svet flóry lepšie pochopiť. Napríklad hra Crazy Plant Shop, ktorá pomôže pochopiť základy dedičnosti. Rastliny v tejto hre sú však trochu bláznivé, takže nečakajte ruže a kaktusy.

Nájsť môžeme aj niekoľko hier s rastlinami zo skutočného sveta. Základné chemické procesy prebiehajúce v telách rastlín predstaví hra Reach for the Sun. Cieľom je strategickým uvažovaním pomôcť rastlinám rásť. Trochu väčší relax predstavuje staranie sa o Bonsaj v hre Tree Bonsai. Žiadna z týchto hier ale samozrejme nenahradí skutočný pobyt v prírode.

 

Mikrobiológia

Dostávame sa k tomu najmenšiemu, čo veda o živote skúma. Sila mikroorganizmov a ich vplyv na svet v tejto dobe obzvlášť rezonuje. S nárastom správ o Korona víruse napríklad pravidelne stúpa popularita hry Plague Inc., kde je vašim cieľom ako vírus vyhubiť ľudstvo. Niekomu takýto námet môže prísť problematický, na druhej strane predstavuje efektívny spôsob, ako pochopiť fungovanie vírusov, ich mutovanie, odolnosť, či spôsoby prenosu. 

O baktériách sa dá zaujímavosti dozvedieť v hre Bacteria Combat Lite dostupnej zdarma na Google Play. Ide o kartovú hru, kde karty predstavujú rozličné baktérie. Naopak proti mnohým baktériám sa hráč môže brániť v sérii hier Immune Defence a Immune Attack od združenia Molecular Jig.

 

Tento článok vznikol s podporou Nadácie Orange

a nadväzuje na aktivity programu Deti na nete.

Silvester Buček

Silvester absolvoval mediálne štúdiá na Masarykovej Univerzite. Je spoluzakľadateľom združenia MU Game studies, ktoré sa snaží vytvoriť prostredie na skúmanie nie len digitálnych hier v akademickom prostredí. Prvé hry hrával ešte na Sinclairi, dnes je verný hlavne počítaču. Video hry sú preňho relaxom a únikom a preto na nich oceňuje skôr atmosféru a zážitok, ako originalitu za každú cenu (aj keď sa to samozrejme nevylučuje).