Vĺčatá.sk
Hranie sa môže vzdelávať

Nájdite vhodnú hru pre svoje dieťa

Knihy a učebné materiály

V rámci projektu Čítame radi, vytvoril propagátor čítania Tibor Hujdič spolu s tímom pedagógov zoznam skvelých kníh. Knižný výber vychádza z vízie školskej knižnice, v ktorej majú knihy vzbudiť v žiakoch a učiteľoch zvedavosť a chuť vzdelávať sa.

V dokumente sú publikácie organizované podľa školských predmetov ako pre žiakov, tak aj pre učiteľov. Nájdete v ňom odbornú literatúru pre pedagógov, ale aj beletriu a ďalšie žánre pre deti. Zoznam obsahuje aj množstvo praktických rád, ako vyskladať knižný fond alebo ako spolupracovať s inými knižnicami. Ku každej knihe a materiálu je priložený odkaz, vďaka ktorému sa šikovne dostanete na web, kde zistíte viac podrobností.

Zoznam obsahuje aj odkaz na katalóg Vianočná knižka, ktorý pravidelne vydáva Knižnica pre mládež mesta Košice. Nachádza sa v ňom výber najlepších detských kníh za uplynulé roky.

dokument nájdete tu: Čítame radi 

Ďakujeme Tiborovi Hujdičovi a kolektívu za možnosť zverejnenia knižného zoznamu Čítame radi.