Vĺčatá.sk
Hranie sa môže vzdelávať

Nájdite vhodnú hru pre svoje dieťa

Dejepis SŠ

Materiály pre Vás priebežne dopĺňame. Keď viete o nejakých kvalitných materiáloch, napíšte nám. Stále tiež zháňame garanta/garantku pre tento predmet.

 

Študijné materiály

Umíme fakta – portál na precvičovanie faktov, v českom jazyku

Učebné materiály múzea SNP

Videá

Dejepis inak – populárny Youtube kanál Sandry, ktorá vyštudovala učiteľstvo filozofie a histórie a vo voľnom čase sa rozhodla točiť vzdelávacie videá.

Kompas času – Zábavné zoznamovanie sa s históriou. Animovaný seriál

Crash Course World History – Crash Course ponúka veľké množstvo vzdelávacích videí, tieto sú zamerané na dejepis. Keďže ide o zahraničný kanál, videá sú po anglicky.

Bohemian teacher – Honza Kletečka je učiteľ, ktorý sa rozhodol točiť vzdelávacie videá pre hodiny dejepisu. Videá sú v českom jazyku.

SK DEJINY(Slovenské profesionálne divadlo) – populárno-náučná diskusia Slovenskej televízie

Edisco – Videovýpisky – Youtube kanál, ktorý vás pripraví napríklad aj na skúšky z dejepisu

ZMUDRI – portál ponúka študentom krátke kurzy, tu je niekoľko z nich: 17. november 1989O dejinách na Slovensku po roku 1945

YouTube kanál Post Bellum – krátke filmy o príbehoch 20-teho storočia

Príbehy 20. storočia: Prežila som pochod smrti – podcast

Filmy EDAH – filmy o osudoch Slovenských židov počas 2. svetovej vojny