Vĺčatá.sk
Hranie sa môže vzdelávať

Nájdite vhodnú hru pre svoje dieťa

Slovenský jazyk a literatúra

Materiály pre Vás priebežne dopĺňame. Keď viete o nejakých kvalitných online materiáloch, napíšte nám, alebo do komentárov pod článkom. Stále tiež zháňame garanta/garantku pre tento predmet.

 

Študijné materiály

GramarIN – interaktívne úlohy zo slovenčiny pre 1. – 6. ročník ZŠ a z literatúry pre 4. ročník SŠ

Jednoduché slovné hry s hláskami, so slovami a s vetami

Vieme po slovensky

Jednoduché úlohy z gramatiky

NÚCEM Testy z minulých rokov

Slovenský jazyk – Pracovné listy, aktivity a prezentácie.

 

Videá

Baštrng – populárny kanál predstavujúci klasiky (nie len) slovenskej literatúry netradičnou, no pútavou formou

Inferno Na Polici – Kritické hodnotenia modernej literatúry, bohužiaľ často vulgárne.

Slovenčina a nárečia – Reportáž z STV2 – Zamyslenie sa, nad materským jazykom a jeho prepojením s myslením.

Slovenčina skrátka zľahka

JurajVie – video poukazujúce na najčastejšie gramatické chyby

Maturitas Hashtagom – Literatúra a Čitateľský denník pre Stredoškolákov

Apple tree studying – Slovenský kanál s povinnou literatúrou

Radostná škola s Danielom Hevierom – O slovenčine, literatúre, gramatike aj knižných tipoch s Danielom Hevierom.

Prečítam ti rozprávku – Známi herci, speváci, režiséri, moderátori čítajú úryvky z rozprávkových kníh.

Hry zdarma

Obesenec, Piknik Slovo, Záhrada Slov, Hľadanie Slov, Obesenec – Uhádni slovo, Slovný duel4 Obrázky 1 Slovo

– všetky hry sú vhodné na precvičovanie a rozvoj slovnej zásoby

Vĺčata majú nový domov

Impact Games a Vĺčatá sa spájajú pod značkou Impact Games

Náš obsah ďalej nájdete na blogu

gamifactory.eu