Vĺčatá.sk
Hranie sa môže vzdelávať

Nájdite vhodnú hru pre svoje dieťa

Geografia

GARANT: Peter Farárik – zakladateľ portálu Lepšia Geografia, učiteľ z Banskej Štiavnice

Jeden zo základných rozcestníkov pre všetkých učiteľov geografie a zemepisu je Lepšia Geografia – nájdete tu cvičenia, námety na hry a aktivity, blogy s radami a mnoho ďalšieho.

Na geografiu a zemepis tiež môžete využiť rozličné hry, či už modernejší Zábavný zemepis, slepé mapy zo Seterra alebo tradčnejšie kvízy na Umíme fakta.

Študijné materiály

VIKI enviromentálna výchova – Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu

Kozmix – Vlastiveda, cvičenia a hry

Zábavný zemepis – Portál, kde sa deti môžu hrať rôzne interaktívne hry a zároveň učiť dejepis

Videá

Bohemian Teacher – séria prezentácií k jednotlivým oblastiam zemepisu a geografie

Geography Now  – Charakteristika všetkých krajín sveta podľa abecedy. Kanál je po anglicky, ale zrozumiteľný.