Vĺčatá.sk
Hranie sa môže vzdelávať

Nájdite vhodnú hru pre svoje dieťa

Matematika 2. Stupeň ZŠ

GARANT: Marta Izsófová. Zástupkyňa pre 2. stupeň a učiteľka matematiky, informatiky a anglického jazyka na ZŠ Mateja Bela v Šamoríne. Má skúsenosti ako autorka testov pre NÚCEM, moderátorka celoslovenskej odbornej sociálnej siete pre učiteľov BlueKiwi, lektorka školení Planéta vedomostí, Kozmix, Škola na dotyk, RSOV, speaker a organizátor medzinárodných a celoslovenských konferencií, ako napríklad ITAPA, Škola na dotyk LIVE či BlueKiwi. Autorka youtube kanála a výukových videí, projektov a interaktívnych testov.

Materiály pre Vás priebežne dopĺňame. Keď viete o nejakých kvalitných online materiáloch, napíšte nám, alebo do komentárov pod článkom.

Študijné materiály

VIKI 1. časťVIKI 2. časť  – aktuálne uvoľnené Ministerstvom školstva, bohaté zasobisko interaktívnych materiálov, od materskej školy až po stredné odborné školy, obdoba planéty vedomostí doplnená o ďalší vzdelávací obsah.

Viem matiku  – zbierka jednoduchých matematických hier a úloh. Existuje platená a neplatená verzia. V platenej si môže učiteľ vytvárať triedy, prideľovať deťom materiály a mať prehľad o ich progrese. Existuje aj rodinná licencia. Hravou formou výborne precvičí rôzne učivá.

MatikaIN – Zábavné matematické hry a úlohy vytvorené na princípoch Hejného metódy výuky. Registrovať sa môžu učitelia aj rodičia, je to zadarmo.  Úlohy sa dajú vytlačiť aj vo forme pracovného listu.

Matematické príklady  – Supermatematika pani učiteľky Kataríny Poláčikovej – množstvo testov Hot Potatoes, rozdelenie prehľadne podľa ročníkov, žiaci majú spätnú väzbu vo forme skontrolovaných výsledkov.

Matematika pre druhý stupeň  – stránka plná interaktívnych cvičení vo worde, v exceli, powerpointe, hry či testy hot potatoes, množstvo príkladov na precvičenie – pani učiteľka Marta Megyesiová ničím nešetrí.

Planéta vedomostí  – Učiteľ musí mať prístupové údaje, môže zadať úlohy žiakom z profesionálne pripraveného materiálu plného animácií, cvičení s kontrolou správnych výsledkov.  Po priradení materiálu do úlohy a zadaní jej kódu žiakom vidí učiteľ prehľadne, ako sa im darilo.

Testokazi – 7 700 riešených príkladov od pána učiteľa Vladimíra Kázika. Príklady sú rozdelené podľa ročníkov a následne podľa tematických celkov. Otvorí sa množstvo príkladov  po kliknutí na jednotlivé príklady ich pán učiteľ vysvetlí v krátkych videách v programe Clarisketch. Vynikajúce na precvičovanie.

Applety Matematika – výborne zostavené aplety na nácvik rôznych tém s okamžitou spätnou väzbou, rozdelené podľa ročníka, pracovné listy či video návody, vo veľkej miere pripravené pánom učiteľom Jozefom Volenským.

Pohodová matematika pre stredné školy – stránka obsahuje aj zaujímavé matematické hry v sekcii “pre učiteľov”

Matematika po lopatě – prehľadné študíjne materiály s interaktívnymi prvkami rozdelené podľa kategórií

Škola s nadhledem – interaktívne matematické cvičenia pre druhý stupeň

Khan Academy – Matematika od 1. ročníka až po 9. ročník prostredníctvom vysvetľujúcich videí a cvičení v českom jazyku.

Videá

Marta Izsof – séria krátkych matematických videí pre druhý stupeň

Matika za 3 minúty– slovenské videá vysvetľujúce rôzne matematické problémy

Isibibalo matematika – vzdelávacie videá

Diskusné fóra a skupiny
Hry zdarma

The prodigy game – matematická hra v ktorej učiteľ môže vytvoriť triedu a sledovať postup svojich žiakov.

ABC Guru – Autokorektívne kartičky z matematiky

Vĺčata majú nový domov

Impact Games a Vĺčatá sa spájajú pod značkou Impact Games

Náš obsah ďalej nájdete na blogu

gamifactory.eu