Vĺčatá.sk
Hranie sa môže vzdelávať

Nájdite vhodnú hru pre svoje dieťa

Financie a obchod

Materiály pre Vás priebežne dopĺňame. Keď viete o nejakých kvalitných materiáloch, napíšte nám. Stále tiež zháňame garanta/garantku pre tento predmet.

ZlatkaIN

Online učebnica ekonómie a vzdelávacie programy pre ZŠ aj SŠ

Aktivity Junior Achievement Slovensko (JA Slovensko) zamerané na rozvoj podnikavosti, ekonomického myslenia a finančnej gramotnosti môžete realizovať bez poplatku, doma a aj online. Sú vhodné pre žiakov a pracovať s nimi môžu učitelia aj rodičia. Aktivity postupne dopĺňame.

Články a rady Vĺčat
Aplikácie

Bean Bank – appka na finančnú gramotnosť pre základoškolákov