Vĺčatá.sk
Hranie sa môže vzdelávať

Nájdite vhodnú hru pre svoje dieťa

Financie a obchod

Materiály pre Vás priebežne dopĺňame. Ak viete o nejakých kvalitných materiáloch, napíšte nám. Stále tiež zháňame garanta/garantku pre tento predmet.

Študijné materiály

ZlatkaIN

Online učebnica ekonómie a vzdelávacie programy pre ZŠ aj SŠ

Aktivity Junior Achievement Slovensko (JA Slovensko) zamerané na rozvoj podnikavosti, ekonomického myslenia a finančnej gramotnosti môžete realizovať bez poplatku, doma a aj online. Sú vhodné pre žiakov a pracovať s nimi môžu učitelia aj rodičia.

Finančná gramotnosť VIKI – Vzdelávacia platforma, plná animovaných videí a interaktívnych materiálov. Dostupná v slovenskom aj maďarskom jazyku.

Národná banka Slovenska – Vzdelávacie materiály, hry, kvízy, videá aj pracovný zošit pre deti, študentov a učiteľov.

Aplikácie

Bean Bank – appka na finančnú gramotnosť pre základoškolákov