Vĺčatá.sk
Hranie sa môže vzdelávať

Nájdite vhodnú hru pre svoje dieťa

Prírodoveda a biológia

Materiály pre Vás priebežne dopĺňame. Keď viete o nejakých kvalitných materiáloch, napíšte nám. Stále tiež zháňame garanta/garantku pre tento predmet.

 

Študijné materiály
Videá

Nezkreslená věda

Baštrng – Lebka

Crash Course Biology

Kurzgesagt – In a Nutshell – Videá o biológií a medicíne, sú v anglickom jazyku, ale je možné pridať české titulky.

Khan Academy – videá o molekulárnej a bunkovej biológií, evolúcií a dedičnosti, biológií človeka, videá sú v anglickom jazyku s českými titulkami.