Vĺčatá.sk
Hranie sa môže vzdelávať

Nájdite vhodnú hru pre svoje dieťa

Matematika 1. Stupeň ZŠ

GARANT: Marta Izsófová. Zástupkyňa pre 2. stupeň a učiteľka matematiky, informatiky a anglického jazyka na ZŠ Mateja Bela v Šamoríne. Má skúsenosti ako autorka testov pre NÚCEM, moderátorka celoslovenskej odbornej sociálnej siete pre učiteľov BlueKiwi, lektorka školení Planéta vedomostí, Kozmix, Škola na dotyk, RSOV, speaker a organizátor medzinárodných a celoslovenských konferencií, ako napríklad ITAPA, Škola na dotyk LIVE či BlueKiwi. Autorka youtube kanála a výukových videí, projektov a interaktívnych testov.

Materiály pre Vás priebežne dopĺňame. Keď viete o nejakých kvalitných online materiáloch, napíšte nám, alebo do komentárov pod článkom.

Študijné materiály

VIKI – Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu

Kozmix – Interaktívne úlohy a videá rozdelené podľa ročníkov

MatikaIN – Zábavné matematické hry a úlohy

Viem matiku  – zbierka jednoduchých matematických hier a úloh

Matematika po lopatě – prehľadné študíjne materiály s interaktívnymi prvkami rozdelené podľa kategórií

Škola s nadhledem – prvostupňová Hejného matematika

Nesnesitelně snadná matika – tematické zbierky riešených príkladov pre 6. až 9. triedu

Badatele – český portál, ktorý sa venuje bádateľsky orientovanej výuke (BOV)

Khan Academy – Matematika od 1. ročníka až po 9. ročník prostredníctvom vysvetľujúcich videí a cvičení v českom jazyku.

Hry zdarma

Matemág  – jednoduchá dobrodružná hra na tréning základov matematiky

The prodigy game – matematická hra v ktorej učiteľ môže vytvoriť triedu a sledovať postup svojich žiakov.

ABC Guru – Autokorektívne kartičky z matematiky

Diskusné fóra a skupiny